Yer yuvarlağının hareketleri ve sonuçları nelerdir

Yer yuvarlağının hareketleri nelerdir
Dünya’nın uzayda iki türlü hareketi vardır:
Kendi ekseni etrafındaki (günlük) hareketi,
Güneş etrafındaki (yıllık) hareketi.

Dünya’nın günlük hareketi sonu­cunda gece ve gündüz, yıllık hareketi sonucunda ise mevsimler oluşur.

Gece ve gündüz

Dünya, kuzey ve güney kutup noktalarından geçtiği kabul edilen bir eksen etrafında döner. Bu dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bir dönüş için ge­çen süreye bir gün denir.

Dünya’nın bir yüzü Güneş tarafın­dan aydınlatırken diğer yüzü karanlık­ta kalır. Böylece bir gün içinde gece ve gündüz birbirini izler. Dünya’nın aydın­lık ve karanlık kesimlerini ayıran sınıra aydınlanma çemberi denir.

Dünya’nın ekseni, yörünge düzlemine eğiktir. Bu nedenle Güneş, yıl içinde sürekli olarak aynı noktadan doğup, aynı noktadan batmaz.

Güneş ışınları, sade­ce 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ekvatora dik gelir ve aydınlanma çemberi ku­tup noktalarından geçer. Bu tarihlerde Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz sü­resi eşit olur. Bu duruma ekinoks denir.

21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde; Gü­neş’in doğduğu yöne tam doğu, battığı yöne tam batı denir. Bu tarihlerde Kuzey Yarım Küre ve Güney Yarım Küre eşit olarak aydınlanır.

21 Mart ve 23 Eylül ta­rihleri dışında Güneş’in doğduğu ve battığı noktalar Kuzey Yarım Küre’de yazın kuzeye, kışın güneye doğru kayar. Güney Yarım Küre’de bunun tersidir.

Yer yuvarlağının hareketleri ve sonuçları nelerdir

Kuzey Yarım Kore’de güneş ışınlarının ufukla yaptığı açı. Bu açı, yıl boyunca değişir.

Dünya, kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Bu yüzden Güneş, sabahleyin doğudan doğar; öğle saatinde en yüksek noktaya ulaşır; ak­şam üzeri batıda ufuk çizgisi altına iner ve kaybolur. Güneş’in doğması ve bat­ması, Güneş’in hareket etmesinin değil, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dön­mesinin bir sonucudur.

Dünya’nın batıdan doğuya doğru dönmesi sonucunda doğudaki meridyen­ler, Güneş’in önünden daha önce geçer.

Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin başlıca sonuçları şunlardır:

Gece ve gündüz oluşur.
Gece ve gündüz oluşumu sonucunda günlük sıcaklık farkları meydana gelir. Buna bağlı olarak;

1-) Meltem rüzgarları,
2-) Kayaların mekanik (fiziksel) çözülmesi gerçekleşir.

Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntılarının yönlerinde çeşitli sapmalar olur.
30* ve 60* kuzey ve güney paralelleri üzerinde dinamik basınç kuşakları oluşur.

Yerel saat farkları meydana gelir.

Yorum Yap!