Üzüntülü Anlarda Okunacak Dualar

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de her zorluğun mutlaka bir kolaylığı vardır diye buyurulmuştur. Sıkıntılardan, üzüntülerden kurtulmanın da bir çaresi vardır. Uzmanlar bu konuda kesinlikle bir uğraşla ilgilenmemizi tavsiye ederler. Peygamber efendimizin de söylediği gibi sıkıntıda bulunan kişiler bu yüzden kesinlikle boş vakit geçirmemeli her zaman bir uğraş ile meşgul olmalıdır.

Üzüntü Ve Stresli Anlarda Duaya Sığınmak

Çağımızın en büyük hastalığı stres ve buna bağlı olarak yaşadığımız üzüntü ve sıkıntıdır. Bunlardan kurtulmak için de Allah’a sığınmak, dua etmek ve ondan mağfiret ve af dilemek gereklidir.

Sabretmek kurtuluşa ermenin en büyük anahtarıdır diyerek bize gönderilen sıkıntıya sabretmek ve dua etmek kısa bir zamanda feraha ermenin en önemli yoludur.

Üzüntülü Zamanlarda Sebeplere Yapışmanın Faydaları

Her türlü şer ve hayrın Allah’tan geldiğine inanarak başımıza gelen bir üzüntü karşısında sebeplere yapışmak gerekmektedir.

Sonrasında ise Allah’a sığınarak sürekli dua etmek ve başımıza gelen her türlü felaketin kaderimizde yazıldığını bilerek kadere razı olmak lazımdır.

Ne Zaman Dua Edilmeli

Dua etmenin herhangi bir zamanı yoktur. Sıkıntıda olduğumuz her an içimizden geldiği gibi dua edilebilir. Yalnız bazı zamanlarda edilen duaların daha makbul olduğu söylenmektedir.

Özellikle Perşembeyi cumaya bağlayan gece edilen dualar, namaz vakitlerinde edilen dualar ve seher vakitlerinde yaptığımız duaların daha kolay kabul olacağı Hadisi Şeriflerde buyrulmaktadır. Bunun dışında ezan ile kamet arasında da dua etmenin faydaları söylenmiştir.

ÜZÜNTÜLÜ VE SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUALAR:

DUA 1:

Lâ ilâhe illallâhül-azîmül-halîm. Lâ ilâhe illallâhu Rabbül-arşil-azîm. Lâ ilâhe illallâhu Rabbüs-semâvati ve Rabbül-ardi ve Rabbül-arşil-kerîm.

DUA 2:

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn.

(Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.) (Tirmizi)

DUA 3:

Yâ Hayyü yâ Kayyûmü birahmetike esteğisü.(Ey ezelî ve ebedî hayat ile bâki, zât ve kemâl sıfatlarıyla herşeye hakim olan Allah’ım! Rahmetinle yardımını talep ediyorum.) (Tirmizî)

DUA: 4

Lâ ilâhe illallâhül-halîmül-kerîm, sübhâneke, tebârekellahü Rabbül-arşil-azîm, elhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn.

(Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. O’nu noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Yüce Arş’ın sahibi Allah, mukaddes ve münezzehtir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.)

 

Yorum Yap!