uluslararası saat nedir kısaca

Uluslararası saat : Yeryüzündeki ülkelerin saat farklarından doğan karı­şıklıkları önlemek için Dünya, saat dilimlerine ayrılmıştır (Harita 1). Buna göre:

Dünya 24 saat dilimine ayrılmıştır.

15 meridyen dairesi bir saat dilimini oluşturur.

Her saat dilimi arasında bir saat fark vardır.

Başlangıç meridyeninin 7* 30′ doğusu ve T 30′ batısı arasındaki 15* lik saat dilimi ilk saat dilimini oluşturur. Buna sıfır numaralı saat dilimi adı verilir. Sı­fır numaralı saat diliminden başlanarak Dünya, doğuya ve batıya doğru 12’şer saat dilimine ayrılmıştır.

Ortasından 15* doğu meridyeninin geçtiği dilime 1; ortasından 30* doğu me­ridyeninin geçtiği dilime 2; 45’ meridyeni­nin geçtiği dilime ise 3 numaralı saat dili­mi denir.

Türkiye, 2 numaralı saat dilimi içeri­sinde yer alır. Ancak yazın, güneş ışığın­dan daha fazla yararlanmak için 3 numa­ralı saat dilimini kullanır.

Türkiye’nin ulusal saati, Londra’dan kışın 2 saat, yazın ise 3 saat ileridir.

Türkiye’nin ulusal saati kışın, 9. do­ğu saat dilimindeki Tokyo’dan (Japon-ya)

7 saat geri; 6. batı saat dilimindeki Atlanta (ABD)’dan 8 saat ileridir.

Saat dilimlerinin sınırları, bazı yer­lerde ülkelerin siyasî sınırlarına göre girinti ve çıkıntı yapabilir.

Tarih değiştirme çizgisi

Başlangıç meridyeninin karşıtı, 180° meridyenidir. 180° meridyeni 12. saat dili­mi içerisinde yer alır. Doğu ve batı yarım kürelerin sınırlarından birini oluşturan 180° meridyeninin iki tarafı arasında, 1. günlük (12 + 12 = 24 saatlik) zaman farkı vardır. Dünya, kendi ekseni etrafında batı­dan doğuya doğru döner.

Buna göre 180° meridyeninin batısındaki bir noktanın tari­hi, doğusundaki bir noktanın tarihinden bir gün ileridir. Bu nedenle 180° meridyeninin doğusu ve batisi arasında gün farkı vardır.

Uluslar arası tarih değiştirme çizgisi 180° meridyeninin batısına doğru gidildiğinde Doğu Yarım Küre’ye geçildiği için gün, bir gün ileri alınır. 180° meridyeninin doğusuna doğru gidildiğinde Batı Ya­rım Küre’ye geçildiği için gün, bir gün geri alınır.

Örneğin; 180° meridyeninin As­ya tarafında tarih 2 Kasım, pazartesi, saat 08.00 iken, bu meridyenin Amerika tarafında tarih 1 Kasım, pazar, saat 08.00’dir.

Bu nedenle, 180* meridyenine ta­rih değiştirme çizgisi denir (Harita 2). Tarih değiştirme çizgisi, 180° meridyeni ile tam olarak çakışmaz.

Büyük Okyanus üzerinde uzanan bu çizgi, düz bir hat izlemez. Yerleşim alanları üzerinde tarih değişikliğine yol açmamak için doğuya ve batıya doğru zik zak çizer.

Yorum Yap!