Tövbe Duaları

Bazı durumda kişiler yaptıkları bir suçun vebalini ödemek zorunda kalabilmektedir. Kişiler yanlış davranışlar sonucunda günahkâr olabilmektedir. Kişi işlediği günahların farkında olması ve bu günahlarından dolayı kendini pişman hissetmesi sonucu Allah’tan af dilemektedir.

Allah’a pişman olduğunu dile getiren ve bu günahları yeniden tekrarlamayacağına dair söz veren kişiler tövbe etmiş olarak kabul edilmektedir.

Allah en büyük affedici olduğundan dolayı gönülden yapılan tövbeleri de kabul edecektir. Yüce yaratıcı çeşitli sureler ve ayetlerde tövbe edenlerin bağışlanacağı ile ilgili mesajlar göndermiştir.

Maide suresinin 39. ayeti ve Enam suresi 54. ayetlerinde tövbe eden kişilerin bağışlanacağı ile ilgili emirler buyrulmuştur.

Tövbe Duası Nasıl Yapılmalıdır?

Kimi zaman yapılan yanlış bir davranış kişinin kendisine ve başkasına ciddi zarar verebilmektedir. Örneğin birine iftira atan biri kendi kişiliğini zedelediği gibi suçu olmayan bir kişinin de başkaları tarafından haksız ve suçlu görünmesine neden olabilmektedir.

İnsanoğlu yaratılış gereği günah işleme özelliğine sahiptir. Nefis sahibi olması kimi zaman bu nefse yenilmesine neden olmakta ve temiz kişiliğine zarar vermektedir.

Bu gibi durumlarda vicdan devreye girmekte ve kişilerin kendini suçlu hissetmesine neden olmaktadır. Eğer kişi kendini yaptığı bir günahtan dolayı rahatsız hissediyor ise Allah’tan af dilemelidir.

Fakat tövbe etmek için belirli şartların da yerine getirilmesi önemlidir. Öncelikle temiz bir kalp ile Allah huzurunda dua edilmeli ve tövbe edildikten sonra Allah’a söz verilmeli dir.

 

Yorum Yap!