Tarık Suresi Ve Faziletleri

Tarık kelime anlamı ile Arapça ‘da sabahyıldızı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda geceleyin ansızın gelen, kapıyı çalan anlamına da gelmektedir. Sure de bu sözcük ile başladığı için genel olarak bu anlam ile başladığı düşünülmektedir. Tarık suresi Mekke’de indirilmiş ve toplam olarak 17 ayetten meydana gelmektedir.

Tarık Suresinin Mesajları

Tarık Suresi üzerimizde bulunan koruyucu meleklerin varlığından, insanın yaratılış sürecinden, iman etmeye ve öldükten sonra tüm Müslümanların dirilmesine ve kafir olanların devamlı surette Allah-u Teala’nın gözetimi altında olmasından bahsedilmektedir. Sure karanlığı aydınlatan ve geceleyin aniden doğan bir yıldız anlamında karşımıza çıkmaktadır.

Tarık Suresinde Koruyucu Meleklerimiz

Allah-Teâlâ her insanı yarattığı zaman günahlarını ve sevaplarını da yazan melekler yaratmıştır.

Bu yüzden insan daima bunun bilincinde olmalı ve her daim ve bizi koruyan melekler ile bir arada olduğumuzu bilmemiz gerekmektedir.

İşte Tarık suresi de koruyucu meleklerimizden ve her zaman bizimle beraber olduklarından bahsetmektedir.

Tarık Suresinin Faziletleri Nelerdir

Tarık Suresinin görünen ve görünmeyen bütün tehlikelerden ve düşmanlara karşı bizi koruduğu bildirilmiştir.

İnsan ile birlikte aynı zamanda dünyanın da devamlı bir kontrolcüsünün olduğu ve devamlı gözetleyenin, koruyan ve kollayanın olduğu anlatılmaktadır.

Bu yüzden insan bir derde düştüğünde, kendini yalnız hissettiğinde, gam ve kedere düştüğünde bu sureyi okuduğu zaman feraha kavuşur, sıkıntısı gider, darda ve hastalık zamanında ise genişliğe erer ve düşmanlarının kötülüklerine karşı Allah’a sığınmış olur.

 

Yorum Yap!