Sınav Ve İlim Duaları

Bir sınava girileceği zaman, öncelikle elimizden geldiği kadar çok çalışarak anlamaya istekli olmalıyız. Biz elimizden geleni yapıp sonra Allah’a tevekkül edeceğiz. Hiç çalışmadan ‘Allah’ım yardım et, başarılı olayım’ demekle bir şey elde edilmez. Unutmamalı ki Allah çalışana mükafatını verir.

Allah’a Nasıl Dua Etmeli?

Allah’ın esma-ül hüsnaları ile dua etmek, duanın daha etkili olmasına vesile olacaktır. Ya Fettah; kapılar açan, yardım eden, fetih lütfeden manalarına gelir.

Ya Alim; Allah gizli, açık olan her şeyi bilen, ilmi en büyük olan demektir. Ya Latif; lütfu çok geniş olan demektir. Çalışmamız gereken sınava gerektiği gibi çalıştıktan sonra, ‘Ya Fettah, Ya Alim, Ya Latif Sen büyüksün, yalnız San’a sığınır, yalnız Sen’den yardım dilerim.

Bana çalıştıklarımı hatırlamamı nasip et, zihnimi aç, işimi kolaylaştır, bana başarı lütfeyle, emeklerimi boşa çıkarma, emeğimin karşılığını almamı nasip eyle Ya Rabbi’ diye dua edilmelidir.

Herhangi bir sınav dışında ilim öğrenmek için de Allah’a dua etmek güzeldir. Allah’tan yardım dilemeli razı olacağı faydalı şeyler öğrenmeyi istemelidir.

Bunun için de ‘Allah’ım bana senin de razı olacağın faydalı ilimler öğrenmemi nasip eyle, ilmimi artır, faydasız ilimden Allah’a sığınırım’ diye dua edilmelidir.

Allah Teala ‘ilmi dileyene veririm’ demiştir. Halis duygularla, kalpten hissederek yapılan duaları Allah geri çevirmeyecektir.

Ayrıca öğrendiğimiz faydalı ilim ve bilgileri yakınlarımızla paylaşmamız, onlarında faydalanmasını sağlamamız, duamızın daha da çabuk kabul olmasına vesile olacaktır.

SINAV VE İLİM DUALARI

“Bismillahirrahmanirrahim

Allhümme elhimni ilmen a’lemu bihi evamirake ve nevahiyeke; ve’rzukni fehmen a’lemu bihi keyfe ünacike Ya Erhamer-rahimin.”

Anlamı; Ey merhametlilerin merhametlisi Allah’ım! Senin rahmetinden niyaz ediyorum ki; Peygamberlerine verdiğin anlayış ve hafıza kabiliyetinden ve yakın meleklerine verdiğin ilham kabiliyetinden bana da ver.

“Bismillahirrahmanirrahim”

Rab biş rah li sadri ve yessirli emri vahlül ugde tem mil li sani yefga hü gavli rabbi gadadeytini minel mülki ve allemteni minte’vilil ehadis rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhigni bissalihin.

Anlamı; Ey rabbim göğsüme genişlik ve rahatlık ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin Bağını çöz ki sözümü anlasınlar. Rabbim anlamı ve ilmimi arttır.

“Bismillahirrahmanirrahim”

Ya Hayyu Ya Kayyum, Bi Rahmetike esteğisu. Anlamı; Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.

Yorum Yap!