Sıkıntılardan Kurtulma Duaları

Sıkıntı ve Musibet anına hayrın ve şerrin Allah (c.c)’ den olduğu düşünülerek sabır ve şükür ile duaya yapışmalı ve sebepler dairesinde ibadet ile yardım istenmelidir. Hadisi şerifte belirtildiği gibi Her zorluğun bir kolaylığı ve her sıkıntının ardında bir ferahlık olduğu belirtilmektedir.

Sıkıntıdan ve tasadan kurtulmak isteyen kişilerin boş kalmayarak bedenini ve zihnini hayırlı şeylerle meşgul etmesi gerektiği Peygamberimizi tavsiye ettiği hususlar arasındadır.

Sabır ile beyini başka yere odaklayarak Allah (c.c.)’den dua ile yardım istenmesi gerektiği tavsiyeler arasındadır. Manevi yönden kişinin kendini güçlendirmesi ve duayı bir kalkan koruyucu olarak kullanması gerekmektedir.

Sıkıntı ve Musibet Anında Okunması Tavsiye edilen Dualar Nelerdir?

Kişi sıkıldığında ve bunaldığında öncelikle ibadetlerini tam olarak yerine getirerek aşağıda yazılı olan tespihleri düzenli şekilde okumalıdır.

“Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim” tesbihini sürekli çekerek tekrar etmelidir. Bu dua’nın hadisi şerif ile rivayet edildiği üzere sürekli okunarak kişinin dünya ve ahiret hayatında hiç sıkıntı çekmeyeceği söylenmektedir.

Yasin suresini sık sık okumanın kişinin sıkıntılarını gidereceğine yönelik hadis ile sabit rivayetler dinimizde bulunmaktadır.

Cuma namazının ardından okunacak bazı surelerin kişilerin sıkıntılarını ve başlarındaki musibetleri gidereceği yönündeki hadislerden hareket ile İhlas, Nas ve Felak suresinin düzenli şekilde okunması sıkıntı anında tavsiye edilecek surelerdir. Sıkıntı anında abdest almak ve secdeye yönelip dua etmekte kişiyi daha huzurlu kılacaktır.

Sıkıntılardan Kurtulma Duaları

DUA 1

Lâ ilâhe illallâhu’l Azîmü’l Halîm. 2. Lâ ilâhe illallâhu Rabbü’l “Arşi’l Azîm”. 3. Lâ ilâhe illallâhu Rabbü’s-semâvâti ve Rabbü’l ard(z)i ve Rabbü’l Arşi’l Kerîm.

DUA 2

“Ya Hayyu ya Kayyum! Bi rahmetike
esteğ
su ya zel-celali vel-ikram.”

Anlamı:

“Ey diri olan, ey Kayyûm olan Rabbim! Rahmetin
adına yardımını talep ediyorum, ey celal ve ikram sahibi
(Allah’ım!)”
(Tirmizi, De’avat, 99; Hakim, Dua, 1, 509)

DUA 3

Okunuşu:

“Allahumme rahmeteke ercu, fela tekilni ila
nefsi tarfete ‘
aynin. Ve aslih li şe’ni kullehu. La ilahe illa
ente.”

Anlamı:

“Allah’ım! Rahmetini umarım. Beni göz açıp
yumacak kadar da olsa nefsime bırakma. Bütün işlerimi düzelt.
Senden başka ilâh yoktur.”
(Ebu Davud, Edeb, 110)

 

 

Yorum Yap!