Sıkıntı Anlarında Okunacak Dualar

İnsanoğlu bazı zamanlarda hem iş hayatında hem de özel hayatında çeşitli zamanlarda sıkıntılı durumlar ile karşı karşıya gelebilir. Bu gibi durumlarda ilk yapılması gereken sıkıntılardan kurtulmak için yaratıcıdan ardım istemektir. Özellikle Allah ile yapılan iletişimin en önemli anı dua etmektir. Dua insan ile Allah arasında ki en güçlü bağ olarak ortaya çıkar.

Duanın Faydaları Nelerdir?

Birçok durumda insanlar çaresiz bir durumda kalabilirler. Bu gibi durumlarda yapılması gereken ilk şey Allah’tan yardım istemektir.

Yardım istedikten sonra kalpten yapılan dualarda insanlar dileklerini ve yaşamış oldukları sıkıntıları iletirler. Özellikle sıkıntıya düşülen zamanlarda insanlar darlıktan kurtulmak ve feraha ermek için çeşitli şekillerde dua etmesi önerilir.

Edilen dualar ile birlikte yaratıcı ile kul arasında sağlam bir bağ kurulur. Dua minin silahı denilir. Bu yüzden duadan asla ayrılmamak ve bol bol sıkıntıdan ve sorunlardan kurtulmak için dua edilir.

Sıkıntılı Durumlardan Kurtulmak İçin Dualar

Özellikle bu alanda insanların yapacağı ilk iş şifa kaynağı olan Kuran-ı Kerim’den ayetler okumaktır. Yapılan dualara göre özellikle İnşirah suresinde yer alan ayet okunarak insanın kalbine düşen sıkıntılardan kurtulmak için dua edilmelidir.

Bu yapılan dualar ile birlikte insanlar sıkıntıdan, darlıktan ve yaşamış olduğu bunalımlardan kurtulabilir. Kuran-ı Kerim’de yer alan ayetler tam bir şifa kaynağı olarak bilinir.

Bu yüzden ayeti kerimelerden yardım alarak duamızda sıkıntılardan bahsedip onlardan kurtulmak için Allah’a dua etmek gerekir.

Dua Ne Sıklıkla Yapılması Gerekir?

İnsan her türlü zamanda dua etmesi gerekir. Özellikle insanlar darlık zamanlarında ve çaresiz kaldıkları zamanlarda dua etse de dua iyi zamanlarda da yapılması gerekir. Çünkü yaratıcı ile bağ her zaman ve her türlü durum altında koparılmamalıdır.

SIKINTI ANLARINDA OKUNACAK DUALAR:

DUA 1

“Allahü rabbi la şerike bihi şey’a” ( 7 DEFA OKUNMALIDIR)

DUA 2

La ilahe illallahul-‘azimul-halim. La ilahe illallahu Rabbul-‘arşil-‘azim. La ilahe illallahu Rabbu’s-semavati ve Rabbul-ardi ve Rabbul-‘arşil-kerim.”

DUA 3:

“Fe nada fiz-zulumati en la ilahe illa ente
subhaneke inni kuntu mine’z-zalimin.”

DUA 4:

“Allahumme inni e’ûzu bike minel-hemmi vel-huzni. Ve e’ûzu bike minel-‘aczi vel-keseli. Ve e’ûzu bike minel-cubni vel-buhli. Ve e’ûzu bike min ğalebetid-deyni ve kahrir-ricali.”

Yorum Yap!