Sekine Duası Türkçe

Sekine’nin Kelime Anlamı ve Duanın İçeriği
Sekine duasının tamamı Kuran-ı Kerimde geçen Allahütealanın isimlerinden ve ayetlerinde oluşan dualar bütünüdür.

Sekine kelimesi anlam itibari ile sakinlik, huzur, güven, sükunet, dinginlik, ağırbaşlı hal ve vakar anlamlarına gelmektedir.

Sekine tasavvuf anlamı olarak, gaybın ve manevi feyzin gelişi şeklinde yorumlanarak kalp huzuru anlamını ihtiva etmektedir.

Altı İsm-i Azam olan, Allahın altı ismi azamı olarak nitelendiren, Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs isimleri ilk başta zikredilerek yapılan dualardandır.

Sekine Duasında Geçen İsmi Azamlar’ın Anlamları

Ferd sıfatı Allah (c.c)’nün tek, yegane ve bir olduğunu anlamını taşıyan sıfatıdır. Hay ismi ise Allah (c.c)’nün her şeye ve herkese hayat veren ezeli ve ebedi hayat sahibi olduğunun kanıtıdır.

Bir diğer İsm-i Azam Kayyum esmasıdır. Bu esmada Allah (c.c)’nün daim olduğu ve kainatı istediği ve dilediği gibi idare ettiğinin kanıtıdır.

Duada geçen bir diğer esma ise Hakem ismidir. Allah (c.c)’nün tek hikmet ve hüküm sahibi olduğunu yarattığı her şeyi en iyi şekilde gözlemlediği anlamını hükmeden bir esmadır.

Adl sıfatı Allah (c.c)’nün adelet sahibi olduğunu ifade eden esmadır. Duada geçen son dua ise Kuddüs’tür. Allah’ın her türlü noksanlıktan münezzeh olduğunu ifade etmektedir.

Sekine Duası’nın İçeriği

Sekine duasını içeriğinde bu sıfatlar haricinde yedi kez istiğfar ederek, yedi kez salavat getirerek on defa Allahuekber diyerek Altı ismi azam okunarak on dokuz kez tekrar edilmektedir.

Yorum Yap!