Paralellerin genel özellikleri nelerdir?

Yeryüzündeki herhangi bir noktanın bulunduğu yeri tarif edebilmek için, coğrafî konumunun bilinmesi gerekir. Bir kıranın, bir ülkenin, bir kentin Dünya üzerindeki yerine coğrafî konum denir.

Coğrafî konumun belirlenebilmesi için, Dünya üzerinde paralel ve meridyen adı verilen çemberlerin var olduğu kabul edilmiştir. Bu çemberlerin bir kısmı yatay, bir kısmı ise dikey doğrultudadır.

Paraleller : Ekvator, kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunan, Dünya’mı- zı ortasından çevreleyen en geniş paraleldir. Ekvatora paralel olarak geçtiği dü­şünülen diğer paralellere ise paralel daireleri adı verilir.

Paralellerin başlıca özellikleri şunlardır:

Başlangıç paraleli (0°), ekvatordur.

Ekvator, en büyük paraleldir.

Paraleller, ekvatordan kutuplara doğru 1 ‘er derece aralıkla çizilir.

Paralellerin çapı, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Ekvatorun çevresi 40.076 km iken, 15. paraleli 38.800 km, 45. paraleli 28.400 km, 75. pa­raleli ise 10.400 km’dir.

Birbirini takip eden iki paralel arasındaki uzaklık her yerde eşittir ve yakla­şık 111 km’dir.

Ekvatorun kuzeyindeki paralellere kuzey paralelleri, güneyindekilere ise güney paralelleri denir.

90 Kuzey Varım Küre’de, 90 Güney Yarım Küre’de olmak üzere toplam 180 tane paralel vardır.

 

Yorum Yap!