Meridyenlerin başlıca genel özellikleri

Meridyenler: Bir kutup noktasından diğer kutup noktasına uzanan, ek­vator ve paralelleri dik olarak kesen yaylardır.

Meridyenlerin başlıca özellikleri şunlardır:

Başlangıç meridyeni (0°), İngiltere’de Greenvvich (Grinviç) Gözlem Evi’nden geçer.

Başlangıç meridyeninin devamı (çemberin diğer yarısı) 180° meridyenidir.

Meridyenler, 360° olan ekvator çemberinin birer derecelik aralıklara ayrıl­masıyla oluşturulmuştur.

Meridyenlerin uzunlukları eşittir.

Birbirine komşu iki meridyen arasındaki uzaklık, ekvatorda yaklaşık 111 km’dir. Bu uzaklık kutuplara doğru gidildikçe azalır ve kutup noktalarında sı­fır olur.

Tüm meridyenler, kutup noktalarında birleşir.

İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır (Dünya’nın çizgisel hızı ile meridyenler arasındaki uzaklık, ekvatordan kutuplara doğru azaldığından açısal hız sabittir. 24 saat x 60′ = 1440 dakika. 1440′: 360 = 4 dakika).
Başlangıç meridyeninin doğusunda kalan meridyenlere doğu meridyen ler, batısında kalan meridyenlere batı meridyenleri denir.

180 Doğu Yarım Küre’de, 180 Batı Yarım Küre’de olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayı vardır.

Dünya, ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru döner. Bu yüzden, baş­langıç meridyeninin doğusundaki yerlerin saatleri, kendilerine göre batıda olan yerlerin saatlerinden daha ileridir.

Dünya üzerindeki bir noktanın yerini bulabilmek için enlem ve boylamdan da yararlanılır. Bir noktanın yerini belirten enlem ve boylam değerlerine o yerin coğrafî koordinatları denir.

Yorum Yap!