Kolay Doğum Yapmak İçin Dua

Dinimizde birçok anda ve durumda Peygamber efendimizin tavsiye buyurduğu dualar bulunmaktadır. Bu dualar Peygamberimiz tarafın sahabeler anlatılırken diğer insanlara aktarılması için büyük imamlar bu duaları ezberleyerek ve saklayarak günümüze kadar ulaştırmıştır.

Peygamber efendimiz (s.a.v) kişinin sıkıntıda veya rahatlıkta birçok duayı tekrar ederek bu dualar vesilesi ile Allah (c.c)’den yardım talep edilmesi gerektiği üzerinde durmuştur.

Rahat zamanlarında dua eden kişilerin, sıkıntılı ve hastalıklı anlarının daha rahat ve kolay geçireceğini Peygamber efendimiz den nakledilen bilgilerdir.

Özellikle kadınlar hamile kaldıkları zaman pek çok sıkıntılı anlar yaşamaktadır. Doğum süresinde yaşanacak endişe ve sıkıntı için ve bu anları dua ve tövbe istiğfar ile daha rahat geçirecekleri din büyüklerin tavsiyeleri arasındadır.

Kolay doğum yapmak için anne adaylarının okuması gerekli dualar nelerdir?

• Hamilelik sırasında ve doğum anını yaklaştığı süreçte bayanların, İnşikak suresini okuması tavsiye edilmektedir. Özellikle bebeğin ters gelmesi durumlarında bu dua sık okunmaktadır.

• Doğum yapacak olan kadının rahat ve kolay doğum yapması için ayrıca Ayetel Kürsi ve Felak ve Nas sureleri okunmaktadır.

• Kişinin sancısının ve ıkınmasının başladığı esnada “Sümmessebile yesserah” (Abese Suresi, 20) ayetini okumak bayanların rahat bir şekilde o anı atlatmalarını sağlamaktadır.

• “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr. ” duasını okumak içinde bulunduğunuz durumu kolaylaştırmak için edilecek dualar arasındadır.

Kolay Doğum Yapmak İçin Dua:

İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin

Yorum Yap!