Kaybolan Şeyi Bulmak İçin Okunacak Dua

Birçok insan hayatı boyunca çeşitli nesneleri kaybedebilir. Bu gibi durumlarda gerekli araştırılmanın yapılmasına rağmen bulunamıyorsa bu konuda yaratıcıya dua etmesi gerekir. Elbette Salih bir kul tarafından yapılan dualar Allah katında kabul edilir.

Dua Etmenin Nedenleri Nelerdir? 

Bilindiği gibi alemin tek sahibi Allah’tır. Bundan dolayı her şeye onun gücü ve kudreti yeter. İnsanların aczi içerisine düşmesi sonrasında yaptığı dualar normal zamanlarda da yapılması gerekir.

Genellikle dualar insanın günahlarından arınması için vesile olur. Eşyaların kaybolması durumunda yapılacak dualar ile kısa bir zaman içerisinde kayıp olan eşya bulunur. Çünkü alemin tek sahibi Allah’a yapılan bu yöndeki dualar kabul edilir.

Ne zaman Dua Edilmelidir?

Genellikle böyle bir talebin ortaya çıkmasından sonra abdestli bir şekilde ibadet edilir. İbadet sonrasında ve özel dini günlerde yapılan dualar Allah katında kabul edilir. Özellikle Kadir gecesinde yapılan duaların hepsi karşılık bulur. Bu açıdan dua her zaman edilebilir ve edilmelidir.

Eşyanın Bulunması İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Öncelikle gerekli araştırma yapılmasının ardından eşyanın bulunması için Kuran-ı Kerim’de yer alan Kalem Suresinin 32. ayeti okunarak dua edilmesi gerekir.

Bu ayetin içeriğinde yer alan anlam ile birlikte duaların eşyanın bulunacağı güne kadar her gün 25 kere edilmesi gerekir.

Bu yapılan dualar neticesinde yaratıcı kulunun bu talebini kalpten gelmesi neticesinde kabul eder. Bunun yanı sıra dua edilirken kaybolan eşyanın türü ve adedi açık bir şekilde duanın sonunda dile getirilmelidir.

Kaybolan Şeyi Bulmak İçin Okunacak Dua:

Allâhümme rabbe’d-dâlleti ve hâdiye’d-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike

Yorum Yap!