İstihare Duası Nasıl Yapılır?

Başlayacağımız bir iş, tanışacağımız bir kişi ya da niyetlendiğimiz bir konu ile ilgili, hakkımızda hayırlı mı, yoksa hayırsız mı olacağı hakkında bilgi vermesi için Allah’tan yardım dilemek işine istihare denir. İstiharenin aslı rüya görmektir.

İstihare Duası Nasıl Yapılır?

İki rekat namaz kıldıktan sonra, seccadeden kalkmadan istihare duası yapılır.’ Allah’ım senin ilmin her şeyi kuşatmıştır. Hakkımızda en hayırlı olanı Sen bizden daha iyi bilirsin.

Üstün ilmin ile niyetlendiğim şu işim hakkımda hayırlı mı olacak, hayırsız mı olacak bana rüyamda beyan eyle ya Rabbim. Yalnız Sana güveniyorum, yalnız Sana sığınıyorum Allah’ım.’ diye dua edilebilir. Kişi rüyada gördüğü beyanlara itibar etmelidir. Allah’a sığınıp istediği için, Allah hayırlı olanı gösterecektir.

İstihare Rüyasına Nasıl Yatılır?

Kişi kararsız kaldığı, ne yapacağını bilemeyeceği durumda istihareye yatar ve gördüğü rüyaya itibar eder. İstihare için önce abdest alınır ve iki rekat istihare namazı kılınır.

Namazda birinci rekatta fatiha suresinden sonra kafirun suresi, ikinci rekatta ise fatiha suresinden sonra ihlas suresi okunması tavsiye edilir. Sonra dua edilir.

Yüzü kıbleye gelecek şekilde yatılır. Kişi rüyasında eğer beyaz ve yeşil renkler görür ise niyetlendiği iş hakkında hayırlı olacaktır.

Eğer kırmızı veya siyah renkler görürse hakkında hayırsız olacaktır. İlk gece rüya görmeyen veya rüyasını hatırlayamayan kişiler yedi gün istihareye yatabilirler. Eğer yine göremezlerse de kalplerine en sıcak gelen yönde hareket etmelidirler.

Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih

Yorum Yap!