istiğfar Duaları

İstiğfar duaları, inanan bir Müslüman için çok ama çok önemli dualardır. Her mümin bu duaları sıklıkla edebilmeli ve ihmal etmemelidir. İstiğfar duası, işlediği bir günahtan dolayı pişman olan bir Müslüman için adeta ilaç gibidir. Allah’ın affediciliği şüphesiz ki sonsuzdur.

Ancak her inananın çabası ve gösterdiği teslimiyet de büyük önem arz etmektedir. Her insan, küçük veya büyük, bilerek veya bilmeyerek günahlar işlemektedir. Bunlardan dolayı Allah’a sığınmak ve İstiğfar Duaları ile af dilemek en güzel ibadetlerden biri olacaktır.

İstiğfar Duaları Hangi Saatte Okunmalıdır?

Duanın saati diye bir husus yoktur. Her inanan, Allah’a sığınmak istediği ve ihtiyaç duyduğu her anda dua edebilir. Ancak elbette din alimlerince kabul edilen ve daha hayırlı olduğu öngörülen zamanlar vardır.

Gece yarısı edilen duaların birçok faydası bulunmaktadır. Diğer yandan Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece okunan duaların da ayrı bir kıymeti olduğu söylenmektedir.

Kadir Gecesi gibi mübarek kabul edilen ve inananların dualarını semaya yükseldiği gecelerde muhakkak tüm dualar ve İstiğfar Duaları okunmalıdır.

İstiğfar Duaları Nasıl Okunmalıdır?

İstiğfar Duaları okunacağı zaman öncelikle gusül abdesti alınmalıdır. Gusül abdesti sünnet olmakla beraber, her şeyi mükemmel yerine getirmiş olmak adına ihmal edilmemelidir.

Ardından 2 rekat Allah rızası için namaz kılınmalıdır. Namazın ardından içten bir şekilde İstiğfar Duaları okunmalı ve bitene kadar da dünya kelamı edilmemelidir.

İstiğfar Duaları Okunurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İstiğfar Duaları, bir tövbe ediş biçimidir. Allah ile kurulan bu iletişimde her şeye özen gösterilmelidir. Kişi abdestini tam almalı, namazını kusursuz kılmalıdır.

İstiğfar Duasını okuduktan sonra da pişman olduğu tüm günahlarını dile getirmeli, bunlardan Allah’a sığınmalı ve affedilmeyi dilemelidir.

Allah’ın kudreti ve merhameti sonsuzdur. Affedilmeyi dileyen kişi bunu bilmeli, buna güvenmelidir. Ancak tövbe ettiği günahı bir daha hayatına sokmamak, işlememek konusunda da dikkatli olmalıdır.

DUA 1

El-azıym, el-kerim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin linefsihi la yemlikü linefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşüra. Ve es’elühüt-tevbete vel-mağfirete vel-hidayete lena innehü hüvet-tevvabür-rahiym.

DUA 2

Amentü-billah! Ve bima cae min ındillah!. Amentü biresulillah! Ve bima cae min ındı resulillah!Amentü-billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsulihi vel-yevm-il-ahiri ve bil-kaderi hayrihi ve şerrihi min-Allah’ü Teala vel’ba’sübad-el’ mevt hakkun Eşhedü enla ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulühu

DUA 3

“Allâhümme ente rabbiy lâ ilâhe illâ ente halâkteniy, ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü, eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûu leke binı’metike aleyye, ve ebûu bizenbiy, fağfirliy , feinnehu lâ yağfirüzzünûbe illâ ente.

Yorum Yap!