imam-ı Azam’ın Tesbih Duası

Dinimizde alimlerin, sağlam kaynaklardan yararlanarak, iman etmiş Müslümanlara okumalarını tavsiye ettikleri dualar vardır. Bu dualar sahih hadislerden yararlanılarak bugüne kadar taşınabilmiş dualardır. Sahih hadisler; çeşitli kriterlere bakılarak ve detaylıca incelenerek güvenilir olduğuna kanaat getirilmiş olan hadislerdir.

İmam-ı Azam, dinimizde önem arz eden şahıslardan biridir. İmam-ı Azamın Tespih Duası da güvenilir olduğu rivayet edilen ve okunması gereken bir duadır.

İmam-ı Azam Tespih Duasının Faziletleri Nelerdir?    

İmam-ı Azamın vaktiyle gördüğü bir rüyadan ötürü okumayı adet haline getirdiği Tespih Duası, okumayı alışkanlık haline getiren ve gönülden okuyan herkese büyük yararlar sağlayacaktır.

Her şeyden evvel, bu duayı sabah ve akşam okumaktan vazgeçmeyen müminlerin, kıyamet gününde Allah’ın azabından kurtulacakları söylenmektedir.

Bu dua bir nevi, günahların affedilmesine vesile olmaktadır. Ayrıca, önemli bir dileği olan bir Müslüman, bu duayı okumaya başlar ve sürdürürse, kısa süre içerisinde dileği gerçekleşecektir.

İmam-ı Azam Tespih Duası Ne Zaman Okunmalıdır?

Bu duanın, sıklıkla ve her gün okunması tüm Müslümanlara tavsiye edilmiştir. Gün içerisinde uygun olunan her zamanda ve namazların ardından bu dua okunabilmektedir.

İçinde Allah’ın isimlerini ve birçok sırrı barındıran bu dua ne kadar okunursa o kadar yararlıdır. Belli bir nizam içinde okumak isteyenler için de sağlam kaynaklardan verilen bilgiler vardır.

Bu bilgiye göre, her sabah namazının ardından ve her akşam namazının ardından en az 1 defa bu duayı okumak çok yararlıdır.

Bazı kaynaklara göre vakti olanlar, sabah ve akşam namazlarından sonra 3 defa okurlarsa bu duanın faziletlerine kısa süre içerisinde kavuşurlar.

imam-I Azam’ın Tesbih Duası

“Subhâne’l-ebediyyi’l-ebed. Subhâne’l-vâhidi’l-ehad. Subhâne’l-ferdi’s-samed. Subhâne râfi’s-semâi bi-gayri amed. Subhâne men beseta’l-arda alâ mâin cemed. Subhâne men haleka’l-halka fe-ahsâhüm aded. Subhâne men kaseme’l-erzâka ve lem yense ehad. Subhânellezi lem yettehiz sâhibeten, vela veleden. Subhânellezi lem yelid ve lem yûled ve lem yeküllehû küfüven ehad. Subhâne men yerânî ve ya’rifü mekânî ve yerzukunî velâ yensânî… “

Yorum Yap!