Hacet Ve Dilek Duası

Dünya üzerinde yaratılan her şeyin sahibi Allah’tır. Bu yüzden de isteğimizi ve dileğimizi gerçekleştirmek için Allah’a dua etmek ve sadece ona sığınmak oldukça önemlidir.

Dilek ve hacet duaları aracılığı ile hem dünya hayatımız hem de ahret hayatımız için hem maddi hem manevi isteklerde bulunuruz.

Hayırlısı İçin Dua Etmek

İstediğimiz bir dilek için dua ederken bunun için şer mi hayır mı olduğunu önceden bilmemiz mümkün değildir. Bunu sadece her şeyin sahibi olan Allah bilir.

Bu yüzden dua ederken ısrarcı olunmalı fakat sadece hayırlı ise olsun diye yalvararak Allah’a dua etmeliyiz. Bizim için en iyisini her zaman Allah’ın bildiğine inanarak dua etmeliyiz.

Dilek ve Hacet Dualarının Kabulü için Neler Yapılmalı

Ettiğimiz duanın kabulü için her zaman belli şartlar bulunur. Öncelikli olarak sürekli dua ediyorum kabul olmuyor demek kesinlikle doğru değildir.

Allah’ın bizim için sadece hayırlısını vereceğine inanarak sadece sabırla dua etmek gerekir. Dua ettikten sonra istediğimiz şeyin kabul olmaması aslında o duanın kabul edilmediği anlamına gelmez.

Bu yüzden mutlaka duaya devam edilmelidir. Hacet ve dilek dualarında bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise başımıza herhangi bir bela gelmeden ve sıkıntıya ve üzüntüye düşmeden dua etmeye başlamamız gerekmektedir ve en önemlisi günah işlememiş bir dille dua etmeye dikkat edilmelidir. Aynı zamanda bol bol tövbe etmeli tövbeden sonra dua edilmeye başlanmalıdır.

Hacet Ve Dilek Duası

Bismillahirrahmanirrahiym* Ve la havle ve la kuvvete illa billhi’l-Aliyyi’l-Azim* Allahümme inni es’elüke ya Kadimü, ya Daimü, ya Ferdü, ya Vitru, ya Ahadu, ya Samedü, ya Hayyü, ya Kayyumü, ya Ze’l- Celali ve’l-ikram. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim*

Yorum Yap!