Hacet Duası Oku

Yüce Allah, biz kullarına kendisine dua etmemiz için, ondan dileklerde bulunabilmemiz için akıl ve fikir vermiştir. Dua Allah ile kulu arasındaki iletişim aracıdır. Allah’tan bir şey isteyeceksek, bir sıkıntımız varsa, bir muradımız varsa, manevi isteklerimiz varsa dua eder ve isteriz.

Yüce Allah kendisine edilen duaları geri çevirmez. Allah’tan yalnızca isteklerde bulunmamalıyız, ondan bizi bağışlamasını ve affetmesini istemeliyiz. Allah ondan af dileyen, bağışlanmak isteyen kullarını affeder, bağışlar.

Hacet Duası Nedir?

Dua Allah ve kulu arasında bir iletişim aracı vazifesini görür. Allah’tan manevi isteklerde bulunuruz, bağışlanmak, affedilmek isteriz.

Aynı zamanda Allah’tan dünya ile ilgili isteklerde de bulunabiliriz. Dünyevi isteklerde bulunurken Allah’a güzel dua etmeli ve uygun bir üslupla isteklerde bulunmalıyız.

Yüce Allah kullarına uygun gördüğü isteklerini vermekte gecikmeyecektir. Allah’a dualar ederek affedilmeyi, bağışlanmayı ya da başka manevi dilekleri istiyorsak aynı şekilde her türlü dilek ve hacet için de dualar ederiz. Allah kuluna razı gördüğü dileği verir, razı görmezse vermez.

Her zaman için dua edip bir dilekte bulunmak istersek Allah’tan hayırlısını istemeliyiz. Belki bizim çok istediğimiz bir şey bizim için gerçekten hayırlı olmayacaktır nereden bilebiliriz ki.

Ya da yaşamak istemediğimiz bir şey başımıza geldiğinde belki bizim için hayırlı olacaktır. Bu yüzden Allah’a dua ederken her şeyin hayırlısını istemeliyiz, bizim için hangisinin iyi olacağına Allah karar versin ve hakkımızda hayırlı olanı versin.

HACET DUASI :

Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye felâ ubâliy gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.

Yorum Yap!