Günahların Affı İçin Dua

Bir kulun ne kadar büyük, ne kadar çok günahı olursa olsun, gerçekten pişman olup da Allah’tan af dilerse, Allah isterse o kulunun günahları af olunur. Allah c.c. tövbe eden kullarını çok sever. Ve bir kulun tövbe kapısı ölünceye kadar açıktır.

Allah’tan Nasıl Tövbe Dileriz?

Biz kullar, günah işlemeye çok müsait kişileriz. Şeytan cennetten kovulduğu zaman Allah’a, ‘kullarının yoluna geçip onları saptıracağım, günah işlemelerini sağlayacağım’ diye yemin ettiği zaman, Allah’ta ona ‘bende ne kadar günahları olursa olsun tövbe ettiklerinde onları bağışlayacağım.’ demiştir.

İşte Allah kullarına bu kadar merhametli ve şefkatlidir. Biz de Allah’ımızın bu sevgisine layık kullar olmaya çalışmalıyız.

Bir günah işlediğimiz zaman hemen tövbe edip af dilemeliyiz. ‘Allah’ım ben aciz kulunum, hata ettim. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, Sen affedenlerin en hayırlısısın, ne olur benim de günahlarımı bağışla, affet ya Rabbim.’ diye dua etmeliyiz.

Nasıl olsa Allah affeder diye tövbe ettiğimiz bir günahı tekrar tekrar hiç çekinmeden işlememeliyiz. Çünkü bu yanlış olur. Allah kalplerin özünü bilir.

Gerçek bir pişmanlık ile tövbe edip, o şeyi tekrar işlememeye Allah’a söz vermeliyiz. Peygamberimiz ( s.a.v.) bile, günahsız olduğu halde her gün en az yetmiş defa ‘estağfurullah’ deyip Allah’tan af dilerdi.

Biz de Onu örnek almalı ve her gün yetmiş kere tövbe istiğfar ederek Allah’ın affına sığınmalıyız. En azından bilmeden işlediğimiz günlük günahlarımızın affına vesile olmasını dilemeliyiz.

Günahların Affı İçin okunacak Dua:

Her gün okumak gerekir: “Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm.”

Yorum Yap!