Gam Ve Kederi Gidermek İçin Dua

Allah resulü Peygamberimiz Muhammet Mustafa sıkıntılı zamanlarda kişilerin ilk önce abdest tazeleyerek Allaha yönelmeleri doğrultusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Duanın açmayacağı hiçbir kapı olmadığı düşünülerek sebepler dairesinde Allah (c.c.)’ye dua ile sıkıntılı durum arz edilmelidir.

Sıkıntılı anlarda ibadetler aksatılmamalı özellikle namaz düzgünce kılınarak ve Kuran-ı Kerim okunarak günahsız bir dil ile sabır ile dua edilmelidir.

İbadetlerin tam olarak yerine getirildiği takdirde duaların geri çevrilmeyeceği Peygamberimizin de belirttiği hususlardandır. Sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda sakinlik ve sabır ile ibadete devam edilmelidir.

Sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunacak dualar nelerdir?

• Peygamberimiz çok sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarında ” Allahu Allahü Rabbî lâ üşrikü bihî şey’en.” duasının okuyarak o anları bu dua ile geçirmeye çalışmıştır.

• Peygamberimizin tavsiye ettiği dua çeşitlerinden bir diğeri de sekine dualarıdır. Sekine duası özellikle kalbin daraldığında ve çok üzüntülü anlarda ve çıkmazda olunan zamanlarda okunan bir dua çeşididir.

• Peygamber efendimiz sıkıntılı ve üzüntülü anlarda okuduğu bir diğer dua da Ayetel Kürsi, Nas, Felak surelerdir.

• Yunus Peygamber’in çok sıkıntılı ve denize düşüp balığın karnında ettiği dua olan ” Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn.” duası dinimizde ehemmiyeti çok büyük olan bir duadır. Çok çıkmazda ve darda kalan kişilerin bu duayı düzenli şekilde okuyarak içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan yavaş yavaş kurtulduğu bilinmektedir.

Gam Ve Kederi Gidermek İçin okunması gereken Dua:

40 defa şu duayı okumalısınız: Allahümme bihakkı hzahil ayetiş şerifeti ve ma havethü minel esraril münifeti in tasrif anni keydi fülanin ve şerrihi.Allahümme erdüd keydehü fi mahrihi

Yorum Yap!