dünyanın güneş etrafındaki hareketi ve sonuçları

Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketinin başlıca sonuçları şunlardır:
Mevsimler oluşur.

 –Gece ve gündüz süreleri değişir.

 –Güneş’in doğuş ve batış saatleri değişir.

 –Güneş’in doğduğu ve battığı yerler değişir.

 –Bir noktaya güneş ışınlarının geliş açısı değişir.

 –Bir noktadaki gölge boyu değişir.

 –Aydınlanma çemberi, kutup daireleri ile kutup noktaları arasında yer de­ğiştirir.

 –Matematik iklim kuşakları oluşur.

Dünya’nın şeklinin geoit oluşu, yeryüzünün değişik yerlerinin farklı ölçüler­de Güneş enerjisi almasına neden olur. Bunun sonucu olarak iklim kuşakları oluşmuştur.

Güneş ışınları, dönenceler arasına dik ve dike yakın açılarla gelir. Güneş ışınlarının geliş açısı, kutuplara doğru gidildikçe küçülür.

Bundan dolayı, yeryü­zünde güneş enerjisinin farklı biçimlerde dağılmasıyla matematik iklim kuşak­ları oluşmuştur.

Matematik iklim kuşakları ile yeryüzündeki sıcaklık kuşakları tam olarak çakışmaz. Çünkü, Dünya’nın şekli ve eksen eğikliği, okyanus akıntıla­rı, kara ve denizlerin dağılışı ile yükselti farklılıkları yeryüzünde sıcaklığın ve ik­lim bölgelerinin dağılışında önemli değişikliklere yol açar.

Yorum Yap!