Cehennemden Korunma Duaları

Birçok insan yaşamı boyunca çeşitli korkular ile yaşıyor. Özellikle inançlı insanlar öldükten sonra cehenneme gitme korkusu ile sürekli olarak bu düşünceyi kafasından atamayabiliyor.

Bundan dolayı insanların yapması gereken ilk şey Allah’ın af dileme kapısını kullanarak sürekli olarak günahlarından dolayı af dilemeyi sürekli olarak yapmalıdır.

Bu dualarda cehennem ateşinden ve orada yaşayacak azaptan dolayı günahlarından pişmanlık duyarak af dilemeye devam etmelidir.

Duanın Faydaları Nelerdir?

İnsanlar etten ve kemikten yaratıldıklarından dolayı belirli bir noktadan sonra birçok konu için güçleri yetmez. Bu gibi durumlarda insan yaratıcısı ile iletişime geçerek o sonsuz kudret sahibi olan Allah’tan yardım istemelidir.

Bu yardımın iletilmesi sırasında samimi olmalı ve pişmanlık konusunda samimi niyetini ortaya koymalıdır. Bu durumda Allah kulunu bağışlar.

Çünkü ayetlerde de yazıldığı üzere Allah bağışlayıcıdır. Bu duaların yapılması ile insan ölmeden önce Allah’tan günahlarının af olunması için yaptığı dualar Allah katında kabul olunması ile birlikte cehennem azabından kurtuluşa erer.

Cehennem Ateşinden Kurtulmak İçin Dualar

İnsan öncelikle öldükten sonra cennete gitmek için bol bol dua etmelidir. Kişi yaptığı birçok günahtan dolayı cehenneme gideceğini düşünüyorsa bu günahlardan dolayı pişmanlık duyuyorsa dua kapısına başvurmalıdır.

Bu başvuru sırasında Allah katında samimi bir istek kesinlikle karşılık bulur. Özellikle namazların ardından yapılan duada bol bol rahmet ve af dilemek gerekiyor.

Bunun için dua ederken Bakara Suresi 201. Ayette yer alan kısmı okuyarak bağışlanmayı talep edilmelidir.

CEHENNEMDEN KORUNMA DUALARI

DUA 19 KERE OKUNMALIDIR:

“Bismillahirrahmanirrahim.ferdün Hayyün Kayyümün Hakemün Adlün Kuddusün rabbenasrif annaa azaabe cehennem.”

DUA

Allâhümme innî üşhidüke ve üşhidü melâiketike ve hamelete arşike ve üşhidü men fis-semâvâti vel-erdı enneke entallâhü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve rasûlüke.

Anlamı: Allah’ım seni, meleklerini, Arş’ını taşımakla görevli meleklerini, gökyüzünde ve yerde olanları şahit tutarım ki, sen Allah’sın. Senden başka ilah yoktur. Ortağın da yoktur. Ve şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.v) senin kulun ve resûlündür.

Yorum Yap!