Kategori: Eğitim

Harita Bilgisi ve Ölçekler İle İlgili Kısa Konu anlatımı

Harita ve Ölçek Haritalar, coğrafyada en çok kullanılan araçlardan biridir. Fizikî, beşerî ve ekonomik olayların veya verilerin dağılışını göstermek için, haritalardan yararla­nılır. Böylece coğrafî bilgiler, daha gerçekçi ve kolay anlaşılır bir duruma getiri­lir. Yeryüzünün bütününün …

Yer yuvarlağının hareketleri ve sonuçları nelerdir

Yer yuvarlağının hareketleri nelerdir Dünya’nın uzayda iki türlü hareketi vardır: –Kendi ekseni etrafındaki (günlük) hareketi, –Güneş etrafındaki (yıllık) hareketi. Dünya’nın günlük hareketi sonu­cunda gece ve gündüz, yıllık hareketi sonucunda ise mevsimler oluşur. Gece ve gündüz …

Yerel saat nedir nasıl hesaplanır ?

Yerel saat hesaplamaları nedir Yerel saat : Dünya, kendi ekseni etrafındaki bir dönüşünü 24 saatte ta­mamlar. Bir gün boyunca, Dünya; üzerindeki 360 meridyen yayı, Güneş’in önün­den geçer. Böylece Güneş’in Önünden her 4 dakikada, bir meridyen …

yer yuvarlağının evrendeki yeri

Dünya’mız ve diğer gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluğa uzay denir. Bu boşlukta, sayısız gök adası, yıldız, gezegen, uydu ve meteor bulunur. Uzay boşluğu ile bu boşlukta yer alan gök cisimlerinin hepsine birden evren (ka­inat) …

uluslararası saat nedir kısaca

Uluslararası saat : Yeryüzündeki ülkelerin saat farklarından doğan karı­şıklıkları önlemek için Dünya, saat dilimlerine ayrılmıştır (Harita 1). Buna göre: —Dünya 24 saat dilimine ayrılmıştır. —15 meridyen dairesi bir saat dilimini oluşturur. —Her saat dilimi arasında …

Paralellerin genel özellikleri nelerdir?

Yeryüzündeki herhangi bir noktanın bulunduğu yeri tarif edebilmek için, coğrafî konumunun bilinmesi gerekir. Bir kıranın, bir ülkenin, bir kentin Dünya üzerindeki yerine coğrafî konum denir. Coğrafî konumun belirlenebilmesi için, Dünya üzerinde paralel ve meridyen adı …

Meridyenlerin başlıca genel özellikleri

Meridyenler: Bir kutup noktasından diğer kutup noktasına uzanan, ek­vator ve paralelleri dik olarak kesen yaylardır. Meridyenlerin başlıca özellikleri şunlardır: —Başlangıç meridyeni (0°), İngiltere’de Greenvvich (Grinviç) Gözlem Evi’nden geçer. —Başlangıç meridyeninin devamı (çemberin diğer yarısı) 180° …

Enlem nedir, enlemin etkileri nelerdir?

Enlem : Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvatora olan uzak­lığının derece (°), dakika (‘) ve saniye {“) cinsinden değerine o noktanın en­lemi denir. Bir yerin enlemi açıklanırken kuzey veya güney enleminde olduğu belirtilme­lidir. Örneğin; İstanbul …

dünyanın güneş etrafındaki hareketi ve sonuçları

Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketinin başlıca sonuçları şunlardır: Mevsimler oluşur.  –Gece ve gündüz süreleri değişir.  –Güneş’in doğuş ve batış saatleri değişir.  –Güneş’in doğduğu ve battığı yerler değişir.  –Bir noktaya güneş ışınlarının geliş açısı değişir.  –Bir noktadaki …

Coğrafyanın konusu ve bölümleri nelerdir?

Coğrafya, geo (Yer) ile graphein (tasvir etmek) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Sözcük anlamıyla coğrafya, “Yer’in tasvir edilmesi anlamına gelir. Coğrafyanın konusu yeryüzüdür. İnsanlar ve diğer canlılar, yeryüzü dediği­miz doğal çevrede yaşarlar. Çevreyi oluşturan taş küre (litosfer), …