Allah’a sığınma duaları

Yüce Allah her durumda kendisine sığınılması gereken, âlemlerin yaratıcısıdır. İstemediğimiz, başımıza gelmesinden korktuğumuz şeylerden korunmak için Allah’ a dua ile sığınmalıyız.

Hangi Durumlarda Allah’a Sığınma Duaları Etmeliyiz?

Yalnız kaldığımızda ve korktuğumuzda, şeytanın ve kötü niyetli insanların bizi yoldan saptırmasından korktuğumuzda, nefsimizin Allah’ın yapmamızı istemediği, kötü şeyler arzuladığı anlarda, bir kazaya, belaya uğrayacağımızı hissettiğimiz zaman, yalan söz ve iftiraya uğradığımızda, insanlara karşı mahcup olacağımızı hissettiğimiz anlarda,

Allah’a karşı şirk koşmaktan, zorlanacağımız bir işe başlarken, Allah’ın yardımını talep etmek için, ağır hastalık ve yaşlılığın getireceği düşkünlükten, acizlikten, fakirliğe düşüp Allah’tan başka birilerine muhtaç olmaktan,

her türlü hayvandan gelecek olan saldırı ve fenalıktan, imansız ölmekten, ölüm anında imansız gitmekten, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerin getireceği belalardan, kabir azabından, cehennem ateşinin gazabından, kötü rüyanın şerrinden, miskinlik ve tembellikten, cimrilikten, şükretmeyi bilmeyen zengin olmaktan, isyan eden, sabretmeyi bilmeyen fakir olmaktan, görünür görünmez bütün kazalardan Allah’a sığınmak gerekir.

Allah’tan yine Allah’a sığınmak gerekir. Çünkü günahlarımız çok büyük olabilir ama Allah’ın affı, mağfireti daha da büyüktür. Allah’ın affetmesi için O’na sığınmalıyız.

Neden Allah’a Sığınmalıyız?

Kişi Allah’a sığındığı zaman yalnız da olsa yanında manevi bir güç hisseder. Korunduğunu bildiği için kendini kuvvetli hissedip, güvende olur.

Psikolojik olarak da rahat olur. Çünkü bilir ki onu koruyan bir kuvvet var. Allah’ın dualarımızı kabul edip, bizi korumasını istiyorsak, O’nun istediği gibi kullar olmalıyız.

Yorum Yap!