Aksırınca (Hapşırınca) Öksürünce Okunacak Dualar

Evren dua üzerine kurulmuştur. Yaratılan her şey Allah’ı zikreder. Bunu biz duysak da duymasak da böyledir. İnsanoğlu belki de Allah’ı zikretme gibi çok mühim olan bir konuda en unutkan olan türdür. Oysa ki kutsal kitapta dua etmeleri insanlara boşuna tavsiye edilmemiştir.

Her adımda, yaşanan büyük veya küçük, mühim veya daha az mühim olan her olayda dilde dua olmalıdır. Bu sayede çok daha huzurlu bir hayat yaşamak mümkündür.

Aksırmak, hapşırmak da Allah’ın verdiği bir şeydir. İnananlara Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in bu konuda da tavsiyeleri olmuştur. Bu tavsiyeleri ciddiye almak lazımdır.

Aksırınca (Hapşırınca) Nasıl Dua Edilmelidir?

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hadislerinden yola çıkarak, hapşıran kişinin “Elhamdülillah” demesi gerektiğini önemle belirtebiliriz. Bunu adet haline getirmek önemlidir.

Aksıran kişinin yanında bulunanlar varsa o anda, onların da aksıran kişinin “Elhamdülillah” demesinin üzerine “Yerhamükellah” demeleri gerekmektedir.

Günümüzde “çok yaşa” “sen de gör” tarzında yaşanan diyalogların yerini alması gereken budur. Yerhamükellah “Allah sana rahmet etsin” manasına gelmektedir.

Çok daha anlamlı ve yerinde olacaktır. Diğer yandan “Yerhamükellah” veya “Allah sana rahmet etsin” diyen kimseye cevap olarak aksıran kişi “Yehdina ve Yehdikümullah” diyebilir. Bunun manası da “Allah bizlere ve sizlere hidayet versin” olarak açıklanabilir.

Aksırınca Dua Etmenin Dinimizdeki Yeri Dua dinimizin temelinde var olan ve mühim bir konudur. Aksırınca dua edilmesi ise Peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiş ve öğretilmiştir.

Peygamberimiz, aksırdığında dua eden ve Elhamdülillah diyen kişilerin 70 çeşit sıkıntıdan ve beladan korunduğunu bildirmişlerdir.

Birçok Müslüman’ın vakıf olmadığı bilgilere sahip olan değerli peygamberimizin tavsiyesine uymak elbette mühimdir.

Yorum Yap!